bebja.com Blog

Prindër, mos u nënshtroni

Lira Gjika/pediatre Prindër, kur dëgjoni fëmijën tuaj që qan, bërtet dhe insiston që ti plotësoni kërkesën, mos u nënshtroni, sepse nuk do të zgjidhni gjë dhe çështë më e keqja, do ta fiksoni edhe...

Fëmijët dhe marëdhënia seksuale 

Lira Gjika/ pediatre Të rriturit kur zbulojnë se fëmija fillon të çfaqë haptazi kuriozitetin reth zonës genitale, si në raport me veten, por edhe për fëmijën tjetër, i kap paniku dhe nuk dinë si të...

Si mund ta kuptoj nëse fëmija im është abuzuar?

Treguesi më i mirë i abuzimit të fëmijës është komunikimi me të nëse dikush e ka trembur, lënduar apo bërë që të ndihet keq. Shpeshherë fëmijët nuk e tregojnë abuzimin por, nëpëmjet treguesve fizikë...

Pyetje- përgjigje mbi shtatzaninë

Shtatzania është një nga ngjarjet më të rëndësishme në jetën e një gruaja dhe të partnerit të saj, por kjo s’do të thotë që duhet marrë gjithmonë seriozisht. Një mama ka krijuar një pyetësor...