Termi “hipotoni” nuk është një diagnozë, por një simptomë mbizotëruese e një sërë mosfunksionimesh.

Hipotonia, klinikisht, përkufizohet si dështimi i muskujve, nga njëra anë, për t’i rezistuar zgjatjes pasive të tij në të gjithë gamën e lëvizjeve, nga ana tjetër, për të mobilizuar forcën e mjaftueshme për të lëvizur kundër gravitetit. Kështu shpjegon Fizioterapistja Maria Jica.

Marija Jica thotë se “hipotonia klasifikohet në bazë të nivelit anatomik të dëmtimit të aksonit, në dëmtim të tipit qendror (prek korteksin, lëndën e bardhë, ganglionet bazale, truri i vogël, palcën kurrizore) dhe dëmtime të tipit periferik (rrënjët dhe nervat periferikë, sinapsi neuromuskular, muskujt).

Për qëllime terapeutike, Bobath e klasifikon hipotoninë bazuar në cilësinë dhe shpërndarjen e tonit, në të butë (“beninje” ose “normale”), të moderuar dhe të rëndë.”

“Hipotonia “beninje” zakonisht vërehet te të porsalindurit premature, më pak se 28 javësh, për shkak të papjekurisë së sistemit nervor. Zakonisht çon në vonesë motorike, e cila në 10% zhvillohet në Mosfunksionim Koordinues me ose pa sëmundje të tjera shoqëruese (ADHD, ADHD, vështirësi në të folur dhe të folur, vështirësi në të mësuar…), me një prognozë të mirë në sektorin motorik.

Hipotonia “beninje” shkaktohet edhe nga gjendje patologjike multisistemike që prekin në mënyrë dytësore SNQ (çrregullime metabolike, hipotiroidizëm, sëmundje të lindura të zemrës, sëmundje të indit lidhor…) me prognozë gjithashtu të mirë.” Tregon Maria Jica

Fizioterapistja thotë se “në anën e kundërt të hipotonisë së lehtë, “e moderuar” dhe “e rëndë” në një përqindje prej 70%, ka të bëjë me hipotoninë qendrore, ose paralizën cerebrale ose vonesën mendore idiopatike.
Sjellja statike e një foshnjeje hipotonik:

Për shkak të bashkëkontraktimit të pamjaftueshëm të muskujve të trungut dhe të qafës, tregon kontroll të pamjaftueshëm të kokës dhe trungut: në shpinë (pozicion si bretkosa), në prirje (kthesë e pamjaftueshme mbrojtëse e kokës), në tërheqje ,në ulje (koka varet shumë prapa).

Lëvizshmëria automatike e zvogëluar ose e munguar (reagimet e goditjes, kapjes, orientimit).

Pezullim abdominal i qetë

Reduktimi i rezistencës ndaj manipulimeve pasive (gamë e madhe e lëvizjes së kyçeve – hiperekstenzibiliteti i ligamenteve),
Vonesa në zhvillimin motorik.

Në dëmtimin e neuronit të sipërm motorik, ka fuqi muskulore, ton aktiv kundër gravitetit, spazma primare të zgjatura të muskujve, spazma hiperergjike e muskujve të thellë të tendinit (babinski, clonus), ndoshta keqformime (mikro-makrocefali), konvulsione dhe niveli i vetëdijes që ndryshon.”
Maria Jica shton se në “hipotoninë e neuronit të poshtëm motorik, ka dobësi të rëndë të muskujve, aftësi të reduktuar për të kapërcyer gravitetin, pamundësi për të çliruar tendinat e thella, ndjesi të dëmtuar (lezionet N.M.), atrofi muskulore dhe nivel të mirë inteligjence.

Qëllimet e fizioterapisë:

Kontroll koke-trunk
Koordinimi i kontrollit të trungut anterior/pasmë

Shtrirje e mirë nëpërmjet stabilizimit qendror të brezit të shpatullave-trung-legeni (nëpërmjet suporteve AA, orientimi drejt vijës së mesme të trupit, përdorimi i peshës trupore, stimujt e duhur ndijor).

Mbajtja e pozicioneve kundër gravitetit

Rritja e aktivitetit vullnetar nëpërmjet vigjilencës dhe funksionalitetit

Në rast hipotoni të lehtë, mbulimi maksimal i mundshëm i momenteve të zhvillimit motorik, me synim cilësinë optimale të lëvizjes

Në rast të kushteve të rënda, maksimizimi i funksionalitetit, minimizimi i paaftësisë, parandalimi i deformimeve dhe dhimbjeve.
Rritja e funksionalitetit nëpërmjet mjeteve të përshtatshme (shanja, mbështetëse, ndenjëse, karrige me rrota, ortostati, teknologji ndihmëse).”

* Ky është artikull ekskluziv i Bebja.com, që gëzon të drejtën e autorësisë sipas Ligjit Nr. 35/2016, “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e lidhura me to”. Artikulli mund të ripublikohet nga mediat e tjera vetëm duke cituar “Bebja.com” shoqëruar me linkun e artikullit origjinal.

Leave a comment

Regjistrohu për të rejat e fundit

Bebja.Com © 2024. All Rights Reserved.