Emra shqip për vajza V

Emri Kuptimi
Valbardh/e,-a nga fjale te shqipes
Valbon/e,-a nga nje emer vendi
Valdet/e,-ja nga fjale te shqipes
Val/e,-a fjale e shqipes
Valez,-a fjale e shqipes
Valgjin/e,-a fjale e shqipes (nje lloj bime)
Valjet/e,-a nga fjale te shqipes
Valm/e,-a nga nje emer vendi
Valmir/e,-a nga fjale te shqipes
Valmor/e,-a nga nje emer vendi
Valtid/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Valtiz/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Valzon/e,-a nga nje fjale e shqipes
Vallnesh/e,-a nga nje emer vendi
Vallzor/e,-ja fjale e shqipes
Vandan/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Vanes/e,-a nga nje fjale e shqipes
Vash/e,-a fjale e shqipes
Vashez,-a fjale e shqipes
Vashnor/e,-ja fjale e shqipes
Vegim/e,-ja fjale e shqipes
Vels/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Velor/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Vendar/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Vend/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Vendon/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Vepran/e,-a nga nje fjale e shqipes
Verak/e,-ja fjale e shqipes
Ver/e,-a fjale e shqipes
Verian/e,-a nga nje fjale e shqipes
Verim/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Verin/e,-a nga nje fjale e shqipes
Verjon/e,-a nga nje fjale e shqipes
Veror/e,-ja fjale e shqipes
Verosh/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Verzan/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Vesek/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Ves/e,-a fjale e shqipes
Vesim/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Vesor/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Vesosh/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Veshtak/e,-ja fjale e shqipes
Vetetim/e,-a fjale e shqipes
Vezullim/e,-a fjale e shqipes
Vezullonj/e,-a fjale e shqipes
Vezullor/e,-ja fjale e shqipes
Vershim/e,-a nga nje fjale e shqipes
Vidan/e,-a nga nje fjale e shqipes
Vidush/e,-a fjale e shqipes
Vigan/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Vil/e,-ja fjale e shqipes
Vilez,-a fjale e shqipes
Vilin/e,-a nga nje fjale e shqipes
Vilzan/e,-a nga nje emer i mocem
Viniok/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Viol/e,-a fjale e shqipes
Vion/e,-a nga nje fjale e shqipes
Virtyt/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Visar/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Vistar/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Vishnjor/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Vishnjez,-a fjale e shqipes
Vitar/e,-ja nga fjale te shqipes
Vites/e,-a nga nje fjale e shqipes
Vitmir/e,-a nga fjale te shqipes
Vitor/e,-ja fjale e shqipes
Vjendit/e,-a nga fjale te shqipes
Vjesht/e,-a fjale e shqipes
Vjeshtor/e,-ja fjale e shqipes
Vjollc/e,-a fjale e shqipes
Vjos/e,-a nga fjale te shqipes
Vlastar/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Vleftor/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Vleran/e,-a nga fjale te shqipes
Vler/e,-a fjale e shqipes
Vlerush/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Vloresh/e,-a nga nje emer vendi
Vlor/e,-a nga nje emer vendi
Voglan/e,-a nga nje fjale e shqipes
Vokon/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Volset/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Voltiz/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Vraptar/e,-ja fjale e shqipes
Vraptor/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Vril/e,-a nga nje fjale e shqipes
Vrujim/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Vrull/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Vrullim/e,-a fjale e shqipes
Vrullor/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Vrullosh/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Vullnes/e,-a nga nje fjale e shqipes
Vullnetar/e,-ja fjale e shqipes
Vullnet/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Vullnetar/e,-ja nga nje fjale e shqipes

Regjistrohu për të rejat e fundit

Bebja.Com © 2024. All Rights Reserved.