Emra shqip për vajza S

Emri Kuptimi
Samir/e,-a nga fjale te shqipes
Saprin/e,-a nga nje emer vendi, ilir
Sarand/e,-a nga nje emer vendi
Sardian/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Sarmin/e,-a nga nje emer vendi, ilir
Sation/e,-a nga nje emer vendi, ilir
Sazan/e,-a nga nje emer vendi
Selvi,-a fjale e shqipes
Selvin/e,-a nga nje fjale e shqipes
Senel/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Senton/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Shegan/e,-ja nga fjale te shqipes
Sheg/e,-a fjale e shqipes
Shegez,-a fjale e shqipes
Shegor/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Shegush/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Shejnar/e,-ja fjale e shqipes
Sheleg/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Shelbor/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Shelgush/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Shend/e,-a nga nje fjale e shqipes
Shendever/e,-a nga fjale te shqipes
Shenjez,-a fjale e shqipes
Sheqer/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Shendet/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Shigjetez,-a fjale e shqipes
Shkabez,-a nga nje fjale e shqipes
Shkambonj/e,-a fjale e shqipes
Shkenc/e,-a fjale e shqipes
Shkelqar/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Shkelqim/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Shkelzen/e,-a nga nje emer vendi
Shkemb/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Shkendijor/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Shkendiz/e,-a fjale e shqipes
Shkod/er,-ra nga nje emer vendi
Shkodran/e,-ja nga nje emer vendi
Shkoz/e,-a fjale e shqipes
Shkozin/e,-a nga nje fjale e shqipes
Shkreptim/e,-a fjale e shqipes
Shkreptin/e,-a fjale e shqipes
Shkumbin/e,-a nga nje emer vendi
Shot/e,-a emer i mocem
Shpaten/e,-a nga nje emer vendi
Shpator/e,-ja fjale e shqipes (nje lloj bime)
Shpaten/e,-a nga nje emer vendi
Shpator/e,-ja fjale e shqipes (lloj luleje)
Shpend/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Shpetim/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Shpresor/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Shqip/e,-ja fjale e shqipes
Shqiponj/e,-a fjale e shqipes
Shqiptar/e,-ja fjale e shqipes
Shqiponj/e,-a fjale e shqipes
Shtatmir/e,-a fjale e shqipes
Sidrit/e,-a nga fjale te shqipes
Sier/e,-a nga fjale te shqipes
Sihan/e,-a nga fjale te shqipes
Sijet/e,-a nga fjale te shqipes
Sikan/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Siner/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Sjellmir/e,-a nga fjale te shqipes
Skenobard/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Skerd/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Skerdian/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Skerdilaid/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Sked/e,-ja nga nje emer mocem
Skender/e,-ja nga nje emer i mocem
Skifter/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Skirtan/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Skordian/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Slator/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Sokolan/e,-a nga nje fjale e shqipes
Sokolar/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Sokol/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Sokolesh/;e,-a fjale e shqipes
Sorkadh/e,-ja fjale e shqipes
Stelush/e,-ja nga nje emer vendi
Stenat/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Stoli,-a fjale e shqipes
Suferin/e,-a fjale e shqipes
Sugar/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Sukor/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Suliot/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Sumbullar/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Suril/e,-a nga nje emer vendi, ilir
Surin/e,-a nga nje emer vendi, ilir
Sut/e,-a fjale e shqipes
Sutor/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Sutosh/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Sydrit/e,-a nga fjale te shqipes
Syhan/e,-a nga fjale te shqipes
Symir/e,-a nga fjale te shqipes
Synor/e,-ja nga fjale te shqipes
Sytar/e,-ja nga nje fjale te shqipes
Syzan/,-a nga nje fjale e shqipes

Regjistrohu për të rejat e fundit

Bebja.Com © 2024. All Rights Reserved.