Emra shqip për vajza P

Emri Kuptimi
Pajtim/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Panet/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Panjez,-a nga nje fjale e shqipes
Paqesim/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Paqesor/e,-ja fjale e shqipes
Paran/e,-a nga nje fjale e shqipes
Parayll/e,-a nga fjale te shqipes
Part/e,-a nga nje emer i mocem
Partin/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Parlind/e,-a nga nje fjale shqipes
Parmor/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Parush/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Parver/e,-a fjale e shqipes
Pasin/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Pashi,-a fjale e shqipes
Pelion/e,-a nga nje emer vendi, ilir
Pellazg/e ,-ja fjale e shqipes
Pemelin/e,-a nga nje fjale e shqipes
Perest/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Petrit/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Pezar/e,-ja nga nje emer vendi
Pez/e,-a nga nje emer vendi
Pelqim/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Pellumbor/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Pellumb/e,-ja fjale e shqipes
Pellumbesh/e,-a nga nje fjale e shqipes
Pergezor/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Perlindj/e,-ja fjale e shqipes
Permetar/e,-ja nga nje emer vendi
Perparim/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Pin/,-a nga nje emer njeriu, ilir
Pirrin/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Pishtar/e,-ja fjale e shqipes
Plain/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Plarent/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Plarentin/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Platuran/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Platur/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Plepan/e,-a nga nje fjale e shqipes
Pleureat/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Plotmir/e,-a nga fjale te shqipes
Poem/e,-a fjale e shqipes
Pohim/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Pranver/e,-a fjale e shqipes
Prekatar/e,-ja fjale e shqipes
Premtar/e,-ja nga nje fjal ee shqipes
Premt/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Premtim/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Premtin/e,-a nga nje fjale e shqipes
Premtor/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Prijar/e,-ja fjale e shqipes
Prijatar/e,-ja fjale e shqipes
Prishtin/e,-a nga nje emer vendi
Progon/e,-a nga nje emer i mocem
Proz/e,-a fjale e shqipes
Prush/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Puhi,-a fjale e shqipes
Puhiz/e,-a fjale e shqipes
Punbardh/e,-a fjale e shqipes
Pundrit/e,-a nga fjale te shqipes
Punetor/e,-ja fjale e shqipes
Punemir/e,-a nga fjale te shqipes

Regjistrohu për të rejat e fundit

Bebja.Com © 2024. All Rights Reserved.