Emra shqip për vajza L

Emri Kuptimi
Labeant/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Labeat/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Labentin/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Laberi,-a nga nje emer vendi
Ladan/e,-a emer i mocem
Ladin/e,-a emer i mocem
Ladon/e,-a emer i mocem
Lahut/e,-a fjale e shqipes
Laidan/e,-a emer i mocem
Laid/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Laidin/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Laidon/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Lajmim/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Lajmor/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Lajthiz/e,-a fjale e shqipes
Lajz/e,-a emer i mocem
Lanas/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Landar/e,-ja emer i mocem
Lander,-a fjale e shqipes
Landroj/e,-a nga nje fjale e shqipes
Laran/e,-a nga nje fjale e shqipes
Lartim/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Lartor/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Lartush/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Lasoni,-a nga nje emer njeriu, ilir
Lauresh/e,-a fjale e shqipes
Lauret/e,-a fjale e shqipes
Lavderim/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Lavdi,-a fjale e shqipes
Lavdij/e,-a nga nje fjale e shqipes
Lavdim/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Lavdimir/e,-a fjale e shqipes
Lavdon/e,-a nga nje fjale e shqipes
Lavduri,-a nga nje fjale e shqipes
Lavdush/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Lazdren/e,-a nga nje emer vendi
Lazrim/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Lazror/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Leand/er,-ra nga fjale te shqipes
Leart/e,-a nga fjale te shqipes
Ledan/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Led/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Led/er,-ra nga nje emer njeriu, ilir
Ledian/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Ledion/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Ledor/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Legjend/e,-a fjale e shqipes
Lekan/e,-a nga nje emer i mocem
Leminot/e,-a nga nje emer vendi
Lendit/e,-a nga fjale te shqipes
Lend/e,-a nga nje fjale e shqipes
Lend/er,-ra fjale e shqipes
Lesin/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Letan/e,-a nga nje emer i mocem
Levik/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Lendin/e,-a fjale e shqipes
Liburn/e,-a emer i mocem
Ligjerim/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Lidr/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Likan/e,-a nga nje emer i vjeter ilir
Lindamir/e,-a nga fjale te shqipes
Lindiell/e,-a nga fjale te shqipes
Lindit/e,-a nga fjale te shqipes
Lindez/e,-a nga nje emer vendi
Lindrit/e,-a nga fjale te shqipes
Linor/e,-a nga nje emer vendi
Lirak/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Lir/e,-a fjale e shqipes
Liri,-a fjale e shqipes
Lirian/e,-a nga nje fjale e shqipes
Liridash/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Liridon/e,-a nga fjale te shqipes
Lirik/e,-a fjale e shqipes
Lirim/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Lirimtar/e,-ja fjale e shqipes
Lirisht/e,-a fjale e shqipes
Liriz/e,-a nga nje emer vendi
Lirjet/e,-a nga fjale te shqipes
Lirosh/e,-ja nga fjale te shqipes
Lirush/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Lisar/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Lis/e,-a nga nje fjale e shqipes
Lisian/e,-a nga nje fjale e shqipes
Lisin/e,-a nga nje emer vendi, ilir
Llamburi,-a fjale e shqipes
Llaskonj/e,-a fjale e shqipes (lloj fidani)
Lok/e,-ja emer i mocem
Loran/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Luan/e,-ja fjale e shqipes
Luanesh/e,-a fjale e shqipes
Luftarak/e,-ja fjale e shqipes
Luftar/e,-ja fjale e shqipes
Lufteror/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Luftetar/e,-ja fjale e shqipes
Luftim/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Luftmir/e,-a nga fjale te shqipes
Lulart/e,-a nga fjale te shqipes
Lulash/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Lulbardh/e,-a nga fjale te shqipes
Lulbor/e,-a fjale e shqipes
Lulbukur,-a nga fjale te shqipes
Lul/e,-ja fjale e shqipes
Lulez,-a fjale e shqipes
Lulezim/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Lulian/e,-a nga nje fjale e shqipes
Luljet/e,-a nga fjale te shqipes
Luljon/e,-a nga fjale te shqipes
Lulkuq/e,-ja fjale e shqipes
Lulmaj/e,-a nga nje fjale te shqipes
Lulmal/e,-ja nga fjale te shqipes
Lulmir/e,-a nga fjale te shqipes
Lulor/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Lulosh/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Lulush/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Lulver/e,-a nga fjale te shqipes
Lulvil/e,-ja nga fjale te shqipes
Lulzjarr/e,-ja nga fjale te shqipes
Lumbardh/e,-a nga nje emer vendi
Lum/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Lumir/e,-a nga fjale te shqipes
Lumjet/e,-a nga fjale te shqipes
Lumnesh/e,-a nga nje fjale e shqipes
Lumnij/e,-a nga nje fjale e shqipes
Lumnor/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Lumtor/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Lumturesh/e,-a nga nje fjale e shqipes
Lumturi,-a fjale e shqipes
Lumturor/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Lurian/e,-a nga nje emer vendi
Lurtim/e,-a fjale e shqipes
Lushan/e,-a nga nje emer i mocem
Lynkest/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Lyr/e,-a fjale e shqipes

Regjistrohu për të rejat e fundit

Bebja.Com © 2024. All Rights Reserved.