Emra shqip për vajza D

Emri Kuptimi
Dafin/e,-a fjale e shqipes
Dajtin/e,-a nga nje emer vendi
Dajz/e,-a nga nje emer vendi
Dalin/e,-a nga nje emer i mocem
Dallendysh/e,-ja fjale e shqipes
Danjush/e,-a nga nje emer vendi
Dardanesh/e,-a nga nje emer vendi ilir
Dardan/e,-a nga nje emer vendi ilir
Daran/e,-a emer i mocem
Dastan/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Dasantil/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Dasaret/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Dastid/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Dashamir/e,-a nga fjale e shqipes
Dasht/er,-a fjale e shqipes (emer bime)
Dashuri,-a fjale e shqipes
Dashurim/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Dazan/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Dazem/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Dazet/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Dazim/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Dazin/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Dazmen/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
De,-a nga nje emer i mocem
Dedan/e,-a nga nje emer i mocem
Dejk/e,-a fjale e shqipes (nje lloj zogu)
Delfine/e,-a fjale e shqipes
Delin/e,-a nga nje emer vendi
Deliz/e,-a nga nje emer i mocem
Delmer/e,-ja fjale e shqipes
Delmin/e,-a nga nje emer vendi ilir
Delvin/e,-a nga nje emer vendi
Denat/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Detar/e,-ja fjale e shqipes
Deborak/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Deboran/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Debor/e,-a fjale e shqipes
Deliran/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Delir/e,-a nga nje fjale e shqipes
Delirim/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Deshiran/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Deshir/e,-a fjale e shqipes
Deshirim/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Diamant/e,-a fjale e shqipes
Diellar/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Diell/e,-a nga nje fjale e shqipes
Diellez,-a fjale e shqipes
Diellin/e,-a fjale e shqipes
Diellon/e,-a fjale e shqipes
Diellonj/e,-a nga nje fjale e shqipes
Diellar/e,-ja fjale e shqipes
Diell/e,-a nga nje fjale e shqipes
Diellez,-a nga nje fjale e shqipes
Diellin/e,-a fjale e shqipes
Diellon/e,-a fjale e shqipes
Diellonj/e,-a nga nje fjale e shqipes
Diellar/e,-ja fjale e shqipes
Diellor/e,-ja fjale e shqipes
Dijan/e,-a nga nje fjale e shqipes
Dijar/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Dijemir/e,-a fjale e shqipes
Dij/e,-a fjale e shqipes
Dil/e,-a fjale e shqipes
Dilk/e,-a nga nje emer i mocem
Dilin/e,-a nga nje emer i mocem
Diljan/e,-a nga nje emer i mocem
Dilosh/e,-a nga nje emer i mocem
Diluk/e,-ja nga nje emer i mocem
Dirin/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Ditbardh/e,-a fjale e shqipes
Dit/e,-a fjale e shqipes
Ditil/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Ditjon/e,-a nga fjale te shqipes
Ditlind/e,-a nga fjale te shqipes
Ditlum/e,-ja nga fjale te shqipes
Ditmir/e,-a nga fjale te shqipes
Diton/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Ditor/e,-ja fjale e shqipes
Diturak/e,-ja fjale e shqipes
Dituri,-a fjale e shqipes
Dituror/e,-ja fjale e shqipes
Ditver/e,-a nga fjale te shqipes
Dodon/e,-a emer i mocem
Donik/e,-a emer i mocem
Donjet/e,-a nga fjale te shqipes
Donmir/e,-a nga fjale te shqipes
Dorargjend/e,-a fjale e shqipes
Dorart/e,-a fjale e shqipes
Dorbardh/e,-a fjale e shqipes
Dorbor/e,-a fjale e shqipes
Dorin/e,-a nga nje fjale e shqipes
Doriz/e,-a nga nje emer i mocem
Dorjan/e,-a nga nje fjale e shqipes
Dorjone,-a nga fjale te shqipes
Doruntin/e,-a emer i mocem
Dragobi,-a nga nje emer vendi
Dram/e,-a fjale e shqipes
Dranad/e,-ja emer i mocem
Dranush/e,-a emer i mocem
Drejtar/e,-ja nga fjale te shqipes
Drejt/e,-a nga fjale te shqipes
Drenaz/e,-a nga nje emer i mocem
Drenush/e,-a nga nje fjale e shqipes
Drilon/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Drinaz/e,-a nga nje emer vendi
Drin/e,-a nga nje emer vendi
Drinor/e,-ja nga nje emer vendi
Drinush/e,-a nga nje emer vendi
Driol/e,-a nga nje emer vendi
Dritan/e,-a nga nje fjale e shqipes
Dritbardh/e,-a nga fjale te shqipes
Drit/e,-a fjale e shqipes
Dritesim/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Drit/ez,-a fjale e shqipes
Dritim/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Dritjon/e,-a nga fjale te shqipes
Driton/e,-a nga nje fjale te shqipes
Dritosh/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Dritush/e,-a nga nje fjale e shqipes
Drivast/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Drityll/e,-ja nga fjale te shqipes
Dukagjin/e,-ja nga nje emer vendi
Dukuran/e,-a nga nje fjale e shqipes
Dulin/e,-a nga nje emer i mocem
Durim/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Durimtar/e,-ja fjale e shqipes
Dushkaj/e,-a nga nje emer vendi
Dushkan/e,-a nga nje fjale e shqipes
Dushkonj/e,-a nga nje fjale e shqipes

Regjistrohu për të rejat e fundit

Bebja.Com © 2024. All Rights Reserved.