Emra shqip për vajza A

Emri Kuptimi
Abatar/e fjale e shqipes
Adan/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Adani,-a nga nje emer njeriu, ilir
Adanir/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Adea nga nje emer njeriu, ilir
Admet/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Admirim/e,-ja fjale e shqipes
Adrian/e,-a nga nje emer vendi
Adriatik/e,-a nga nje emer vendi
Afeid/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Aferdit/e,-ja fjale e shqipes
Afrim/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Afror/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Agim/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Agimor/e,-ja fjale e shqipes
Agnes/e,-a emer i mocem
Agnush/e,-ja fjale e shqipes
Agron/e,-ja nga nje emer njeriu, ilir
Agrin/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Agrin/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Agulic/e,-ja fjale e shqipes
Aidan/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Aigin/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Ajkin/e,-a emer i mocem
Ajkun/e,-a emer i mocem
Ajrin/e,-a fjale e shqipes
Akullim/e,-a fjale e shqipes
Alaron/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Alasin/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Albanesh/e,-a nga nje emer vendi
Alban/e,-a nga nje emer vendi
Albanor/e,-ja nga nje emer vendi
Alb/e,-a nga fjale e shqipes
Albin/e,-a nga fjale e shqipes
Albulen/e,-a nga nje emer vendi
Albun/e,-a nga nje emer vendi
Alet/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Alkan/e,-a nga nje emer vendi,ilir
Alket/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Alkin/e,-a nga nje emer vendi,ilir
Almarin/e,-a nga nje emer vendi
Almir/e,-a nga fjale te shqipes
Alper/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Altin/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Alzan/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Alzet/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Alzet/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Amant/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Amantin/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Amfor/e,-a fjale e shqipes
Amis/e,-a emer i mocem
Anden/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Andet/e,-a nga fjale te shqipes
And/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Andik/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Andin/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Anduen/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Anes/e,-a nga fjale e shqipes
An/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Anil/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Antian/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Anul/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Apollon/e,-a nga nje emer vendi
Aranit/e,-a nga nje emer i mocem
Arban/e,-a nga nje emer vendi
Arben/e,-a nga nje emer vendi
Arbenit/e,-a nga nje emer vendi
Arb/e,-a nga nje emer vendi
Arbeni,-a fjale e shqipes
Arberor/e,-ja fjale e shqipes
Arberesh/e,-ja fjale e shqipes
Arberi,-a fjale e shqipes
Arberime/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Arberit/e,-a fjale e shqipes
Arberor/e,-ja fjale e shqipes
Arbian/e,-a nga nje emer vendi
Arbor/e,-ja fjale e shqipes
Arbian/e,-a nga nje emer vendi
Arbor/e,-ja nga nje emer vendi
Ardian/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Ardit/e,-a nga fjale te shqipes
Ardhmeri,-a fjale e shqipes
Aren/e,-a fjale e shqipes
Argon/e,-a fjale e shqipes
Argjel/e,-a emer i mocem
Argjend/e,-a nga nje fjale e shqipes
Argjendor/e,-ja fjale e shqipes
Argjil/e,-a emer i mocem
Arian/e,-a emer i mocem
Arianis/e,-a emer i mocem
Arianit/e,-a nga nje emer i mocem
Aril/e,-a nga nje emer vendi
Arit/e,-a nga nje emer i mocem
Arjet/e,-a nga fjale te shqipes
Arlind/e,-a nga fjale te shqipes
Armir/e,-a nga nje emer i mocem
Arnen/e,-a fjale e shqipes (emer bime)
Arnes/e,-a nga nje emer i mocem
Arnis/e,-a nga nje emer vendi, ilir
Arom/e,-a fjale e shqipes
Ars/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Artan/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Artar/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Art/e,-a nga nje fjale e shqipes
Artian/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Artin/e,-a fjale e shqipes (emer bime)
Artir/e,-a fjale e shqipes (emer bime)
Artizan/e,-a nga nje emer i mocem
Artor/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Arven/e,-a nga nje emer vendi
Arzan/e,-a emer i mocem
Arzen/e,-a fjale e shqipes (emer bime)
Astrit/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Ashtin/e,-a nga nje emer i mocem
Atdhetar/e,-ja fjale e shqipes
Atdhesor/e,-ja nga nje fjale e shqipes
Audar/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Audat/e,-a nga nje emer njeriu, ilir
Aulon/e,-a nga nje emer vendi, ilir
Auror/e,-a nga nje emer njeriu, ilir

Regjistrohu për të rejat e fundit

Bebja.Com © 2024. All Rights Reserved.